RECICLATGE DE PALETS OSONA, S.L.

RECICLATGE DE PALETS OSONA

PRODUCTES I SERVEIS:

- Recollida de palets

- Transport de residus de fusta

- Palets reciclats

- Palets nous

- Embalatge a mida, caixes i palets de mides especials

- Sacs de serradures

- Servei de contenidors

- Tractament fitosanitari segons la normativa Nimf 15

          


              Les empreses que exporten a països que hagin adoptat la Norma Internacional NIMF 15, tenen per obligació tractar fitosanitariament els embalatges de fusta, els palets, el tractament aprovat pel Ministeri Espanyol d' Agricultura, Alimentació i Pesca, es tracta del tractament mitjançant calor, que consisteix en sotmetre l' embalatge a una temperatura de 56º durant 30 minuts. 

Aquest tractament té per objecte disminuir el risc de propagació de plagues en l'exportació.

RECICLATGE DE PALETS OSONA expedeix el certificat de conformitat dels palets que han estat tractats, a més de tenir un signe distintiu que distingueix els palets que han estat tractats dels que no.